Bulundugunuz sayfa: Ana Sayfa › Haberler

Takı Tasarım da "Türkülerimiz" Görücüye Çıkacak

17 April 2013 15:02 Kategori Takı Tasarım

İstanbul Aydın ÜniversitesiKuyumculukveTakıTasarımıProgramıöğrencileri, geçtiğimizyılhazırladıkları15 adetdestanlaraadanmışyüzüktenoluşan"Türk DestanlarınaveTarihineSaygı”Koleksiyonunardındanyenitasarımlarınıtamamladı. Türk KültürSerisi’ninyenikoleksiyonu"Türkülerimiz” temasıylesanatseverlerinbeğenisinesunulacak. Türkiye’debulunanvekültürmirasıkapsamındayeralaneserlerdenesinlenerekhazırlanankoleksiyonlaryüzük, kolye, başlıkgibimücevherlerdenhazırlandı.

Toplumunözelliklegençneslinkültüröğelerimizedikkatiniçekmekvefarkındalıkyaratmakamacıylahazırlanankoleksiyon, Türk Kuyumculuksektöründeyeralanfirmalarınvetasarımcıların dakendikültüröğelerimizdenesinlenerekmodayaratabilmelerininsağlanmasınıhedefliyor. Türk DestanlarınınardındanTürkülere de dikkatçekmekisteyenİstanbul Aydın ÜniversitesiKuyumculukveTakıTasarımıProgramıöğrencileri,yenikoleksiyonlarınıtürkülerinyorumcularıylabirarayagelmesinisağlayacak. AnonimTürkülerinağırlıktaolduğukoleksiyon 35 eserdenoluşuyor. Denizüstüköpürür, Bitlis’teBeşMinare, UzunİnceBirYoldayım, YüksekYüksekTepelergibibilinenbirçokTürkününyeraldığıkoleksiyon, hayattaolmayanesersahiplerineadanacakveTürküler de ünlüyorumculartarafındanseslendirilecek.Eserlerinvesantçılarınbirarayageleceğikoleksiyonlansmanıgelecek ay yapılacak.

ESERLERDEN ÖRNEKLER


 

DENİZ ÜSTÜ KÖPÜRÜR (MUĞLA YÖRESİ)

Türkünün hikâyesi bir yüzük üzerinde anlatılmış. Yüzüğün üst kısmı deniz olarak düşünülmüş ve türküde bahsedilen kayık formu denizin ortasına yerleştirilmiş. Gümüş üzeri altın kaplama olarak üretilmiş. Takıyı Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 2. Sınıf öğrencisi Bayram Can Kuş tasarlamış.

 

 

BİTLİS’TE BEŞ MİNARE (BİTLİS)

Rus işgali sırasında harabeye dönen Bitlis’e düşman çekildikten sonra dönen baba oğulun hikâyesinden uyarlanmış tasarımı KTT öğrencisi Halil Çetin hazırlamış. İşgalden sonra şehre dönmek üzere yola çıkan baba oğul, şehre hâkim konumdaki Dideban Dağı eteğine varırlar. Baba şehirde canlı kalıp kalmadığını öğrenmek için oğlunu şehre gönderir. Bir süre sonra oğul geri döner ve babasına uzaktan şehirde yaşama dair hiçbir iz olmadığını, sadece beş minarenin ayakta kaldığını seslenir. Bunu duyan baba yıkılır, diz çöker ve şöyle bir ağıt yakarak oğlunu yanına çağırır:

 

"Bitlis’te beş minare beri gel oğlan beri gel

Yüreğim dolu yâre beri gel oğlan beri gel”

Bu ağıt zamanla türkü ve manilere konu olarak günümüze kadar gelir. Yüzük olarak çalışılan tasarımda üst kısım yıkılan Bitlis’in evlerini, meydanlarını anlatıyor. Yıkılmayan beş minare tasarımda hasarlı bir şekilde gösterilmiş. Yüzüğün üst yan tarafındaki büyük ve küçük iki taş, baba oğlu simgeliyor.

 

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM (ŞARKIŞLA)

Halk ozanı Âşık Veysel’in kendisiyle özdeşleşen bu eserini Seher Berna Batmaz tasarlamış. Yüzük olarak tasarlanan takıda Âşık Veysel’in türküde de anlattığı hayatı betimlenmiş. Yüzüğün üst kısmında bulunan iki kapı, doğum ve ölüm kapılarını anlatıyor. Beyaz pırlantalarla işlenen yürüdüğü yol, gözlerini kaybettikten sonra siyah pırlantalarla gösterilmiş.

 

 

 

 

YÜKSEK YÜKSEK TEPELER (EDİRNE)

'ÇokeskidenköyünbirindeZeynepisimliçokgüzelbirkızvardır. OnaltıyayenibastığındaZeynep'i köylerindekibirdüğünegelen Ali isimlibirgençgörürveçokbeğenir. Köyünedöndüğündehemendünürcügönderir. Zeynep'i Ali'yeverirlervehemendüğünleriolur.

Zeynep'ingelingittiğiköyilekendiköyüarasıüçgünüçgecemesafededir. Zeynep
anne baba vekardeşini tam 7 yılgöremez. Bu özlemZeynep'inyüreğinde hergünbirazdahabüyüyerekdayanılmazbirhalalır köyünbüyüktepesindebulunanevininbahçesineçıkarakkendiköyünedoğruiçiniçinkendiyaktığıtürküyümırıldanırvegözleriuzaklardasılaözlemenigidermeyeçalışır.


Kocası
Zeynep'inözleminepekaldırışetmez. Kaldıki eskisevgisi de pekkalmadığındanZeynep'ihorlamaya eziyetetmeyebaşlar. SonundabuözlemvehorlanmaZeynep'iyataklaradüşürür.

GüngeçtikçehastalığıartanZeynep'indüzelmesiiçin
köydengelipgeçenleranasının babasınınçağrılmasınıister. Başkaçaresikalmadığınıanlayankocası da kaynanasıvekayınbabasınahabervermeyegider. Üçgünüçakşamsürenbiryolculuksonrasıköyeulaşananne-baba Zeynep'iyataktabulurlar. PerişanbirhaldeolanZeynephalatürküsünümırıldanmaktadır. Çevrelerindekibütünköykadınlarıduygulanıpağlarlar. Zeynep hasretinigideriramaçokgeçkalınmıştır. Birdahaiyileşemezveölür

Yüksekyüksektepelereevkurmasınlar
Aşrıaşrımemleketekızvermesinler
Annesininbirtanesinihorgörmesinler

Uçan da kuşlaramalumolsun ben annemiözledim
Hem annemi hem babamı hem köyümüözledim

Babamınbiratıolsabinse de gelse
Anneminyelkeniolsauçsa da gelse
Kardeşlerimyollarıbilse de gelse

Uçan da kuşlaramalumolsun ben annemiözledim
Hem annemi hem babamı hem köyümüözledim

Halkarasında en fazlabilinentürkülerdenbiriolan ‘Yüksekyüksektepeler’, bukez de birtakıyailhamvermiş. Özellikle kına gecelerindesöylenenbutürkütasarlanırken kına yakılanellerönplanaçıkarılmış. Bilgisayardestekliçizilenyüzüğü KTT öğrencisiZeynepNur Aydın tasarlamış. Yüzüğünkolundaev, yelkenlivekuşformlarıbulunuyor. 


Avuçiçlerindebulunanikikırmızıtaşisekınayısimgeliyor.BülbülümAltınKafeste

Mihriban


Son Guncelleme: 17 Nisan 2013 15:02
  • Ziyaret: 11057
  • (Suanki Oy 0.0/5 Yildiz) Toplam Oy: 0
  • 1 0
  • Share on Twitter Share on facebook

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Af Medya’ya aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Bu haber veya yazı sadece “http://www.habergold.com” tarafından sağlanan RSS verileri kullanılarak alıntılanabilir.